قرارداد توزيع

0

قرارداد توزيع- اتاق بازرگاني بين المللي

(وارد كننده انحصاري- توزيع كننده انحصاري)

 فيمابين …………………. كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در ……………….. (كه منبعد به نام«فروشنده» ناميده مي شود)

و ……………….. كه نشاني دفتر مركزي ثبت شده آن واقع است در ………………. (كه منبعد «توزيع كننده» ناميده مي شود) توافقاتي بشرح زير به عمل آمده است.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.