قرارداد تامين اتومبيل

0

« قــرارداد تامين اتومبيل»

 قرارداد ذيل في مابين …………………. به نمايندگي آقاي ……………… بعنوان كارفرما از يك طرف و آقاي ………………… فرزند ……… داراي شناسنامه شماره ………….. به شماره گواهينامه …………….. به آدرس :  ……………………….. تلفن ……………….بعنوان پيمانكار از طرف ديگر بشرح ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت نكات آن مي باشند .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.