قرارداد اجاره به شرط تمليك

0

مخصوص طرحهاي صنعتي(در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد)
بين امضا كنندگان ذيل:
الف- بانك ………………………..(مشخصات كامل ذكر گردد) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف و
ب- شركت/كارخانه ………………………… كه مشخصات كامل آن در ذيل اين قرارداد مندرج است و ازاين پس در اين قرارداد مستاجر ناميده مي شود از طرف ديگر اين قرارداد با شرايط ذيل منعقد گرديد:

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.