قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی

0

قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی‌ و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضائی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج‌ سال ممنوع است و اعمال این قانون‌ نافی مطالبه اجرت‌ المثل یا اجرت‌ المسمی حسب مورد برای مالک ‌نمی‌باشد.
تبصره – قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش‌ مصوب 20/9/1367 با حذف تبصره 3 آن و همچنین قانون الزام ‌تخلیه ساختمان های وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاه ها که در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگان ها می‌باشد مصوب 1368 لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب ‌و در تاريخ 21/6/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.