قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362

0

قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

فصل اول – کليات

ماده 1- اماکني که براي سکني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجار به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اين که سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است .

ماده 2- موارد زير مشمول اين قانون نمي باشد :

الف- تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .

ب- خانه هاي سازمانی و ساير محلات مسکوني که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده کارکنان آن ها قرار مي گيرد اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد في مابين است .

ج- محل کار پزشکان که تابع قرارداد في ما بين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است.

تبصره 1- وصول هر نوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطب هاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي که در متن قرارداد بين موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است .

تبصره 2- استفاده از محل هاي مسکوني در محل هايي که در قرارداد موجر و مستأجر محل استفاده از مطب قيد نگرديده بدون رضايت مالک ممنوع است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.