قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362

0

قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

فصل سوم – در اجاره نامه

ماده 5- دفاتر اسنادرسمي مکلفند علاوه بر نکاتي که به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نکات زير را در اجاره نامه تصريح کنند :

1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .

2- نشاني کامل مورد اجاره و قيد اين که از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر مي باشد مگر اين که طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند .

3- عين مستأجره در تصرف کدام يک از طرفين مي باشد ودر صورتي که در تصرف مستأجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا با چه شرايطي صورت خواهد گرفت .

4- تعيين اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهايي پرداخت هر قسط .

5- تصريح به آن که مستأجر حق انتقال به غير را کلا يا جزئا يا به نحو اشاعه دارد ياندارد.

6- تعهد مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضاي مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي.

7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره نامه .

تبصره – موجر و مستأجر مي تواند براي يکي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط کنند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.