قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی کشور – ساير مقررات

0

قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی کشور – ساير مقررات

ماده 83 – در صورتي که هريک از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشکيل جلسه گردد و همچنين در حوزه هايي که انتخابات آنها بر اساس مواد (57)، (58) و (84) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (81) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه هايي که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا کمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات ميان دوره اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن که حداقل يک سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.

تبصره – در برگزاري انتخابات ميان دوره اي نيازي به تشکيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي که بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشکيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت‌هاي مذکور را بر عهده خواهند داشت.

ماده 84 – در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه ومسايل سياسي وامنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.

ماده 85 – هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف ويا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد وتشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 – جانشين شوراي شهر تهران ، وزير كشور خواهد بود.

تبصره 2 – جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي باشد.

ماده86- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 1 منتقل شد.

ماده 87- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 2 منتقل شد.

ماده 88- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 3 منتقل شد.

ماده 89- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 4 منتقل شد.

ماده90- مطابق قانون اصلاحي 27/8/1386 به ماده 67 مكرر 5 منتقل شد.

ماده 91- حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92 – سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان ها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده 93- كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرايي ذيربط و عالي ترين مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استان ها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده 94 – استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (به جز کمیته برنامه ریزی شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده95 – استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.

ماده96 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده97 – وزارت كشور مسؤول اجراي اين قانون است وموظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجراي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد.

ماده 98 – هر گونه اصلاح در آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.