شورای شهر – قانون شهرداري – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری‌

0

 

شورای شهر – قانون شهرداري – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری‌

 

الف – شهردار

ماده 50 – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار، یک نفر راکه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرايطی باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده براي ‌مدت دو سال با رأي مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌ فرماندار اعلام کند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد.

شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد. تجدید انتخاب وی بلامانع است‌.(اكنون بر اساس قانون شوراهاي اسلامي عمل مي شود.)

تبصره 1 – شرايط احراز سمت شهردار طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت‌ کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد :

1 – استعفاء کتبی‌.

2 – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رأي به برکناری شهردار صادر نماید.

3 – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی‌.

4 – در صورت فقدان هر یک از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 – در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشودانجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.

ماده 51 – هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن براي تصدی شهرداری انتخاب ‌شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند ممکن است با انتقال او موافقت کند.

ماده 52 – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد.

تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهرخواهد بود.

ماده 53 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی‌ داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح به اطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه ‌فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن براي جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه ‌عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از 10 روز تجاوز نماید انجمن‌ پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأي موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که انجمن به‌ اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله ‌بین صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت‌ نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب – معاون شهرداری

ماده 54 – سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف‌ شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره – شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.