تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم به خارج از محدوده شهر

0

 

تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ) به خارج از محدوده شهر

صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) و دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ ) بر اساس طرح های تفصیلی و اجرایی که طبق ضوابط زیرتهیه می‌گردند، به خارج از محدوده شهر انتقال یابند.
1 – طرح های تفصیلی و اجرایی انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست داخل محدوده شهرتهران توسط کمیته ای با مسئولیت استاندار تهران و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط و شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای کشور، صنایع سنگین ، صنایع ، جهاد سازندگی ، بازرگانی و مسکن و شهرسازی ، کار و امور اجتماعی ، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران به مورد اجرا گذاشته شود.
2 – شرکت شهرک های صنعتی ایران مجری طرح ایجاد شهرک های صنعتی برای استقرار صنایع آلوده کننده و مزاحم شهر تهران خواهد بود و کلیه دستگاه های ذیربط مکلف به همکاری و تأمین نیازهای زیربنایی و خدماتی شهرک های مزبور می باشند.
3 – هفده (17) قطعه زمین به پلاک های مشروحه زیر جهت ایجاد شهرک های صنعتی برای استقرارصنایع انتقالی از محدوده شهر تهران ، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی ایران قرار گیرد.
الف – در محور کرج – اشتهارد: پلاک های صحت آباد، مرادتپه ، قلیچ آباد و در پلاک های شماره 1159،1160 و 1161 دو قطعه .
ب – در محور تهران – قم : پلاک های شمس آباد، محمد آباد و قنبراباد.
ج – در محور تهران – ورامین : پلاک های دولت آباد و اسدآباد (تپه سیاه).
د – درمحور تهران – ساوه : پلاک های نصیرآباد، ده حسن و سفیدار.
ه) در محور کرج – قزوین : پاک نجم آباد.
ن – در محور تهران – گرمسار: پلاک های علی آباد و قرمزتپه و عباس آباد.
4 – فعالیت ها و کارگاه های صنعتی و تولیدی و صنفی که بر اساس ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی و اجرایی انتقال ، آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران تشخیص داده می شوند ظرف مهلت زمانی که بنا به پیشنهاد شرکت شهرک های صنعتی ایران و تصویب کمیسیون موضوع بند (1) تعیین می شود، به محل های انتخاب شده در پلاک های مذکور در بند (3) انتقال می یابند. شهرداری تهران ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان های ذیربط پس از مهلت مزبور براساس مقررات از ادامه فعالیت آنها در مکان های فعلی جلوگیری خواهند کرد.
واحدهای تولیدی و صنعتی و صنفی مشمول این بند که بدون پروانه فعالیت داشته اند در صورت موافقت وزارتخانه صنعتی ذیربط با ادامه فعالیت آنها پس از انتقال به پلاک های موضوع بند (3) باتایید وزارتخانه صنعتی ذیربط کارت شناسایی دریافت خواهند داشت .
5 – طرح های اجرایی و ضوابط انتقال دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران اعم ازسنتی یا صنعتی و دارای پروانه یا فاقد پروانه ، توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به مورد اجرا گذاشته می شود.
6 – کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی نسبت به تغییر کاربری اماکنی که بر اثر اجرای طرح های انتقال تخلیه می گردند، با توجه به وسعت و موقعیت آنها و نیازهای محلی و منطقه ای، اقدام خواهد نمود.
7 – شهرداری تهران ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند در انتقال و تعطیل صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران و دامداری ها ومرغداری های داخل محدوده شهر تهران با مجریان طرح های انتقال همکاری نمایند.
8 – از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مفاد ابلاغیه شماره 4762 – 12/م ن مورخ 2/2/1368 کان لم یکن می گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.