اعمال ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

0

تصمیم گیری در رابطه با تغییرات در شرکتهای سهامی خاص بسته به نوع تغییر توسط سازوکارهای مختلف لحاظ می گردد:

مجمع عمومی فوق العاده

در این مجمع تغییر نام، تغییر آدرس، مواد اساسنامه، الحاق موضوع، ورود و خروج ، تبدیل شرکت، ادغام و انحلال اعمال می گردد.ثبت شرکت , ثبت شرکتها

مجمع عمومی عادی

در این مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره و صورتهای مالی صورت می پذیرد.

صورت جلسه هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره ، انتخاب مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز در این صورت جلسه انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات سهامی خاص

روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت،  کپی کارت ملی سهامداران

مراحل انجام کار

ابتدا می بایست اگر نیاز به نشر آگهی بوده انجام و صورتجلسات تنظیم گردیده و توسط سهامداران, بازرسان و مدیران بسته به نوع صورتجلسه، امضاء شده و به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

مدت انجام کار

به طور کلی ثبت تغییرات حدود 15 روز کاری زمان خواهد برد.

 بعضی صورتجلسات مکمل صورتجلسات دیگر می باشد، برای مثال ورود و خروج سهامدار که ابتدا ورود درج در روزنامه جهت ورود سهامدار انجام شده سپس صورتجلسه خروج به اداره ثبت ارسال می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.