اعلام داوطلبی‌، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌

0

 

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌

 اعلام داوطلبی، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 46 – بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات‌، آگهی ثبت‌نام ‌از داوطلبان‌، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت‌نام‌، محل ثبت‌نام‌، شرایط انتخاب‌شوندگان و مدارک ‌مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس‌دار ، دو نسخه تصویر کلیه صفحه‌های شناسنامه اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي و چهارقطعه عكس جديد 4 × 3 منتشر نمايد و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضويت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.

تبصره – در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر يا برابر با تعداد اعضاي اصلي باشد ، انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 47 – بخشدار می‌تواند با صدور حکم کتبی مسئول یا مسئولانی از بین کارمندان بخشداری ‌را برای ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید.

تبصره – بخشدار می‌تواند با صدور حکم کتبی‌، دهدار را نیز به عنوان مسئول ثبت‌نام تعیین‌ نماید.

ماده 48 – داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به بخشداری و ارائه مدارک ‌مورد نیاز شخصا پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسئول ثبت‌نام تکمیل می‌نمایند. مسئول ‌ثبت‌نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه‌، رسید مدارک وپرسشنامه را به وی تسلیم می‌دارد.

ماده 49 – هيأت اجرایی بلافاصله پس از تشکیل‌، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را فراهم می‌نماید.
ماده 50 – بخشدار موظف است در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (46) قانون‌، در پایان هر روز اسامی و مشخصات داوطلبانی را که توسط هيأت اجرایی مظنون تشخیص داده شده‌اند به‌ منظور بررسی سوابق حسب مورد به مراجع ذیربط در شهرستان از قبیل اداره اطلاعات‌، نیروی انتظامی‌، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید.
ماده 51 – مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظفند در اجرای تبصره (2) ماده ياد شده ‌حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هریک از داوطلبان‌، نتیجه بررسی های انجام شده درخصوص سوابق آنان را به ‌طور کتبی به بخشدار اعلام نمایند.

تبصره 1 – مراجع مذكور در ماده 46 قانون موظف اند اطلاعات و سوابق ذيربط داوطلبان استعلام شده را كتباً به هيأت اجرايي اعلام نمايند.

تبصره 2 – عدم ارسال هرگونه پاسخ توسط مراجع مذكور در ماده ( 46) قانون در مهلت مقرر ، به منزله فقدان سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب مي گردد.

ماده 52 – بخشدار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هریک ازداوطلبان‌، جلسات هيأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول ‌سوابق هریک از داوطلبان با رعایت کامل متن ماده (49) قانون‌، به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه ‌را صورت‌جلسه نماید و بلافاصله یک نسخه از هریک از صورت‌جلسه تنظیمی را به هيأت نظارت‌ بخش ارسال نماید.

تبصره – مهلت رسیدگی به صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا که در مظان اتهام قرار نداشته‌اند و سوابق آنان از مراجع مذکور در ماده (46) قانون استعلام نشده‌ است نیز حداکثر هفت روز پس از پایان مهلت (10) روزه مراجع یادشده می‌باشد.

ماده 53 – هيأت نظارت بخش پس از وصول جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌، به استناد ماده (48) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (7) روز از وصول هریک از صورت‌جلسات‌، نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلباني كه صلاحيت آنان توسط هيأت اجرايي رد شده است به صورت كتبي به بخشدار اعلام نمايد.

تبصره – چنانچه هيأت نظارت بخش درباره داوطلب يا داوطلبان مذكور نظر خود را در مهلت مقرر اعلام ننمايد ، نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود.

ماده 54 – بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هيأت نظارت بخش مبنی بر تأیید یا رد تصمیمات هيأت اجرایی بخش درخصوص رد صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت تبصره ماده (53) بلافاصله مراتب تأييد يا رد صلاحيت هر يك از داوطلبان را به طور كتبي به داوطلب تأييد يا رد صلاحيت شده ذيربط اعلام نمايد.

تبصره – داوطلبان رد صلاحيت شده ظرف 4 روز پس از دريافت نظريه هيأت اجرايي به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مي‌توانند ضمن درخواست دلايل رد صلاحيت خود شكايت خود را به هيأت نظارت شهرستان تسليم نمايند.

ماده 55 – هيأت نظارت شهرستان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره (3) ماده (50)قانون‌، نظر خود درخصوص تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان در هيأت اجرایی رد شده و شاکی بوده‌اند را با تنظیم صورت‌جلسه به ضمیمه نامه رسمی به هيأت اجرايي بخش ارسال نمايد.

تبصره 1- چنانچه در مهلت مقرر هیچ‌گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد ، مراتب ‌صورت‌جلسه و به همان نحو عمل خواهد شد.

تبصره 2 – رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص بررسي صلاحيت داوطلبان و ابلاغ مراتب رد صلاحيت به داوطلبان ذيربط الزامي است.

ماده 56 – ستاد انتخابات فرمانداری موظف است پس از وصول صورت‌جلسه رسیدگی به ‌شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده‌، از هيأت نظارت شهرستان‌، بلافاصله مراتب را به بخشداری‌ مربوط اعلام نماید.

ماده 57 – بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هيأت نظارت شهرستان‌، آگهی اسامی ‌نامزدهای انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذ رأی به منظور اطلاع‌ اهالی حوزه انتخابیه‌، در حوزه مذکور منتشر نماید.

ماده 58 – در اجرای ماده (24) قانون‌، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینده در محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخذ رأی اسامی و مشخصات ویک قطعه عکس نمایندگان خود را به هيأت اجرایی تسلیم نمایند.

ماده 59 – هيأت اجرایی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی معرفی‌نامه و یا کارت ‌شناسایی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید.

ماده 60 – شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط‌جمع‌آوری و با امضای وی به هيأت‌های اجرایی و نظارت بخش تسلیم خواهد شد.

ماده 61 – تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضای هریک از نمایندگان نامزدها به عهده‌ معرفی کننده خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.