آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ – هيأت اجرایی‌

0

 

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ – هيأت اجرایی‌

 

ماده 20 – در اجراي ماده (86) قانون وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق الزحمه به كليه افرادي كه در امر برگزاري انتخابات همكاري مي نمايند اعم از مشاغل آزاد ، دولتي و بازنشستگان را برآورد و براي تصويب و تأمين اعتبار به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 21 – بخشدار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات‌، براساس ماده (33) قانون به منظور تشکیل هيأت اجرایی بخش از سایر اعضای اداری هيأت دعوت به عمل آورد.

ماده 22 – بخشدار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده (33) قانون‌، به منظور تعیین ‌معتمدین اصلی و علی البدل عضو هيأت اجرایی بخش‌، (30) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب‌ نمايد.

ماده 23 – بخشدار موظف است بلافاصله از معتمدان منتخب ، اعضاي اداري هيأت اجرايي و هيأت نظارت به طور كتبي دعوت نمايد . معتمدان حداكثر ظرف (2) روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان ( 20 نفر از 30 نفر ) از بين خود (7) نفر را به عنوان معتمدان اصلي و (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه مي نمايند.

ماده 24 – بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل و تشکیل هيأت اجرایی را از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده 25 – مهلت تشکیل هيأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب ، حداکثر پنج روزمی‌باشد.

ماده 26 – دو سوم اعضای هيأت اجرایی برای رسمیت جلسات موضوع ماده (36) قانون وتبصره (1) ذیل آن، (8) نفر می‌باشد.

ماده 27 – رؤسای هيأت‌های اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم‌، فردی را که به‌طور همزمان در بیش از یک هيأت‌، اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد ، در یک هيأت ابقا و از سایر هيأت‌ها حذف نمایند.
ماده 28 – هيأت اجرایی موظف است در اجرای مواد (62) و (65) قانون‌، هيأت نظارت بخش را در جريان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و يك نسخه از كليه صورتجلسه ها و آگهي هاي خود را به آن هيأت تحويل نمايد.

ماده 29 – هيأت اجرايي در مهلت مقرر و در اجراي ماده (39) قانون ، تشكيل جلسه مي دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه انتخابيه را تعيين و پس از تنظيم صورت جلسه ، يك نسخه آن را به بخشدار تسليم مي نمايد.

ماده 30 – بخشدار موظف است براساس صورت‌جلسه دریافتی از هيأت اجرایی‌، آگهی انتخابات حاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذرأي را تنظيم و در موعد مقرر براي اطلاع عموم در حوزه انتخابيه منتشر نمايد.

ماده 31 – بخشدار موظف است در اجرای ماده (40) قانون‌، پس از وصول اسامی اعضای شعبه ‌ثبت‌نام و اخذ رأی نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید.

تبصره – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعبه ، بلافاصله فرد جايگزين به محل شعبه اعزام گردد.

ماده 32 – بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رأی‌، محل شعبه‌ یا شعب ثبت‌نام و اخذ رأی آماده شود.

ماده 33 – بخشدار موظف است برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی‌، یک نفر نماینده که‌ باید حتی الامکان از کارمندان دولت باشد ، از طرف خود تعیین و نسبت به صدور حکم آنان اقدام ‌نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین‌ تاریخ و محل مراجعه‌، از ایشان برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت به عمل آورد.

تبصره – به منظور جلوگيري از هرگونه خللي در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و اخذرأي بخشدار موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت عدم حضور هر يك از نمايندگان خود ، بلافاصله فرد يا افراد جايگزين را به محل شعبه اعزام نمايد.

ماده 34 – هيأت اجرايي موظف است پس از حضور نمايندگان بخشدار و اعضاي شعب در جلسه توجيهي ، برنامه ثبت نام و اخذرأي و قرائت و شمارش آرا و ساير آموزش هاي لازم ، صندوق اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابات و ساير مسائل مورد نياز را به نمايندگان بخشدار تحويل دهد . هيأت اجرايي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا شعب ثبت نام و اخذرأي حداقل يك ساعت قبل از شروع اخذرأي آماده به كار شوند و مسئولين شعبه در محل حاضر باشند.

تبصره – نمايندگان بخشدار موظفند پس از حضور در محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، صندوق و تعرفه و برگ هاي رأي و ساير وسايل و لوازم مورد نياز را در اختيار رئيس شعبه قرار دهند.

ماده 35 – در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از طرف‌ هيأت نظارت بخش‌، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذ رأی درمحل شعبه حضور داشته باشد ، اقدام نماید.

ماده 36 – بخشدار موظف است برای حفاظت شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با همکاری و هماهنگی‌نیروی انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا (3) نفر از مأموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ ‌نامبردگان‌، آنان را به همراه نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی به محل اعزام ‌نماید.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.