آيين نامه مالي شهرداري‌ها – امور مالي – در آمدها

0

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – امور مالي – در آمدها

 

ماده 29 – درآمد شهرداری‌ها به شش طبقه به شرح زیرتقسیم می‌شود:
1 – در آمدهای ناشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر).
2 – در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی‌.
3 – بهاء خدمات و در آمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری‌.
4 – در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری‌.
5 – کمک‌های اعطایی دولت و سازمان های دولتی‌.
6 – اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طوراتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.

تبصره – از انواع در آمدهای مذکور در ماده فوق فقط در آمدهای ناشی از عوارض عمومی‌(در آمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حد نصاب‌های مقرر در ماده 86 قانون شهرداری‌ می‌باشد.

ماده 30 – هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات وسایر در آمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع ‌و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انواع عوارض و در آمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد.

ماده 31 – تطبیق وضع هر مؤدي یا هر مورد با تعرفه عوارض در آمدها و تعیین و تشخیص‌ بدهی مؤدي به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه ووابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است.

مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را درتشخیص‌های خود به کار برند در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی وتنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 32 – به شهرداري‌هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وشش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مودي خواهد بود .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.