Let’s travel together.
مرور برچسب

کالای ایرانی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی فصل
ادامه مطلب ...