Let’s travel together.
مرور برچسب

هزینه دادرسی

فرق دادگاه با شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف با دادگاه از منظر صلاحیت و موضوع رسیدگی فرق دارند و شورای حل اختلاف صرفا به دعاوی رسیدگی می کند که طبق قانون در صلاحیت آن است . روند رسیدگی و دادرسی شورای حل اختلاف هرچند بر اساس
ادامه مطلب ...