Let’s travel together.
مرور برچسب

ماده 68

ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع حقوق و مزایای کارکنان دولت مطرح شده است. در این مقاله مباحث زیر را می‌خوانید: فهرست: متن ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوریقانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸)
ادامه مطلب ...