Let’s travel together.
مرور برچسب

قانون هوای پاک مصوب 1396

قانون هوای پاك

قانون هواي پاك مصوب 1396/04/25 ماده 1- اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است: 1 - آلودگي هوا: عبارت است از انتشار يك يا چند آلاينده اعم از آلاينده هاي جامد، مايع، گاز،
ادامه مطلب ...