Let’s travel together.
مرور برچسب

قانون شهرداری

ماده ۵۵ قانون شهرداری چیست؟

در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها به طور واضح و مشخص بیان شده است. برخی از مهم‌ترین وظایف شهرداری مطابق با این ماده عبارتند از: ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر،
ادامه مطلب ...

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چیست؟

متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربا توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک
ادامه مطلب ...