Let’s travel together.
مرور برچسب

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید
ادامه مطلب ...

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با
ادامه مطلب ...

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. نکاتی پیرامون ماده ۲ قانون
ادامه مطلب ...