Let’s travel together.
مرور برچسب

قانون آئین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

متن ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفادشکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث
ادامه مطلب ...

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید
ادامه مطلب ...

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این
ادامه مطلب ...