Let’s travel together.
مرور برچسب

قاضی

دادگاه انقلاب و صلاحیت آن

با تخصصی شدن و تقسیم مراجع قضایی هر مرجع صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده ها را پیدا کرده است . بدین صورت پروسه دادرسی دقیق تر و تخصصی تر می باشد . یکی از انواع مراجع قضایی دادگاه انقلاب می باشد که در
ادامه مطلب ...