Let’s travel together.
مرور برچسب

فضای مجازی

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کشور؛احراز هویت کالا‌های ارائه شده در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ضمن تشریح ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین گفت: گمنامی در فضای مجازی ارتباط مستقیم و معناداری با جرم
ادامه مطلب ...