Let’s travel together.
مرور برچسب

عقد

ماده ۱۸۳ قانون مدنی

متن ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. شرح ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایرادات وارده براین تعریف: ۱.
ادامه مطلب ...