Let’s travel together.
مرور برچسب

صلاحیت دیوان عدالت اداری

وظایف دیوان عدالت اداری

در طی سالیان متمادی ، اصولا دولت برای اعمالی که انجام می داد ، به شهروندان پاسخگو نبود . به همین علت ، اگر هم از طریق اعمال دولت یا کارمندان دولت خساراتی به شهروندان وارد می شد ، دولت خود را مجبور به
ادامه مطلب ...

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع اختصاصی قضایی کشور می باشد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم از مامورین یا مراجع و واحد های دولتی است . از جمله دیگر وظایف این مرجع می توان به صدور رای
ادامه مطلب ...

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در این مقاله شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم کرد. بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، اگر فردی بابت اجرای امر ، تصمیم یا حتی خودداری از انجام امری که از آن در
ادامه مطلب ...