Let’s travel together.
مرور برچسب

صلاحیت دادگاه اطفال

احکام صادره از دادگاه اطفال

دادگاه های اطفال صلاحیت رسیدگی به جرم های که نوجوانان و اطفال در سنین 6 تا 18 سال مرتکب می شوند را دارا می باشد البته اگر سن فرد متهمی که زیر 18 سال دارد در طول رسیدگی از 18 سال بگذرد باز هم در همان
ادامه مطلب ...

دادگاه اطفال و آیین دادرسی آن

دادگاه اطفال زیر مجموعه سازمان زندانها می باشد اما دارای پروسه متفاوت با آن پروسه ای است که در دادگاه ها وجود دارد . زمانی که سن یک فرد از مقداری که قانون گذار تعیین کرده است ، کم تر باشد رسیدگی به
ادامه مطلب ...