Let’s travel together.
مرور برچسب

شکایت

دادگاه کیفری و صلاحیت آن

زمانی افراد قصد طرح دعوی و یا شکایت را دارند که حقی از آنان که در قانون برایشان تعیین شده ضایع شود و یا به عبارت دیگر در زمانی که بین دو شخص اختلافی ایجاد شود و یکی از طرفین خود را محق بداند علیه شخص
ادامه مطلب ...