Let’s travel together.
مرور برچسب

سخنگوی دولت

کالابرگ از کی عملیاتی می شود؟

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، اظهار کرد: در تعیین دهک‌ها مردم نارضایتی‌های بسیاری دارند و این جزء مواردی است که باید در مورد مقدماتش سخت‌گیری و دقت…
ادامه مطلب ...