Let’s travel together.
مرور برچسب

ساختار دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع اختصاصی قضایی کشور می باشد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم از مامورین یا مراجع و واحد های دولتی است . از جمله دیگر وظایف این مرجع می توان به صدور رای
ادامه مطلب ...

ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات ‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن ها ،
ادامه مطلب ...