Let’s travel together.
مرور برچسب

رضایت همسر

نمونه متن وکالت اجازه خروج از کشور

طبق قوانین جاری ایران، خروج زن متاهل از کشور و صدور گذرنامه قانونی برای وی مشروط به مجوز و اجازه کنبی از همسر اوست. این اجازه قانونی می‌تواند به دو شکل انجام شود. شکل اول به این صورت است که مرد در یک
ادامه مطلب ...