Let’s travel together.
مرور برچسب

رسیدگی به دعاوی

قانون شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف بر اساس اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شده اند . هدف از تشکیل این شوراها کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری می باشد که ماهیت
ادامه مطلب ...

دادگاه انقلاب و صلاحیت آن

با تخصصی شدن و تقسیم مراجع قضایی هر مرجع صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده ها را پیدا کرده است . بدین صورت پروسه دادرسی دقیق تر و تخصصی تر می باشد . یکی از انواع مراجع قضایی دادگاه انقلاب می باشد که در
ادامه مطلب ...

شورای حل اختلاف

شورا های حل اختلاف، به منظور کاهش تراکم امور دادگاه ها و رسیدگی سریع تر به دعاوی تشکیل شده اند. این شورا ها، از نهادی شبه قضایی، به نهادی قضایی تغییر پیدا کردند و صلاحیت آن ها گسترش یافت. این نهاد،
ادامه مطلب ...