Let’s travel together.
مرور برچسب

دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور، به این صورت است که دیوان، در مرحله تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه کیفری یک، رسیدگی شکلی می‌نماید. همچنین، دیوان، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی و
ادامه مطلب ...

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این
ادامه مطلب ...

ساختار دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، طبق اصل 161 قانون اساسی ایجاد شده است. این دیوان، عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قانون، در محاکم دادگستری می باشد و درصورت وجود تعدد آرا در محاکم، رای وحدت رویه صادر می کند.
ادامه مطلب ...

آدرس شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور داری ۴۰ شعبه دایر میباشد که شعب مستقر در تهران به این آدرس است تهران ، خیابان خیام ، روبروی پارک شهر ، کاخ دادگستری . آدرس شعب قم میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، جنب دادگستری قم ،
ادامه مطلب ...

اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور در صورت ابرام و تایید حکم دادگاه قبلی همچنین نقض بلا ارجاع وجود ندارد . زمانی امکان اعتراض وجود دارد که رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض
ادامه مطلب ...