Let’s travel together.
مرور برچسب

دانشگاه کاتولیکا

اهمیت استراتژیک برجام برای دولت رییسی / برجام برای ایران پروژه امنیتی و اقتصادی مهمی است

در یازدهمین قسمت برنامه موازنه عبدالرسول دیوسالار، استاد علوم سیاسی دانشگاه کاتولیکا به بررسی مسائل پیرامونی سیاست خارجی ایران، شرایط پرونده احیای برجام و خاورمیانه پس از احیای برجام پرداخته است.
ادامه مطلب ...