Let’s travel together.
مرور برچسب

دادرسی

دادگاه اطفال و آیین دادرسی آن

دادگاه اطفال زیر مجموعه سازمان زندانها می باشد اما دارای پروسه متفاوت با آن پروسه ای است که در دادگاه ها وجود دارد . زمانی که سن یک فرد از مقداری که قانون گذار تعیین کرده است ، کم تر باشد رسیدگی به
ادامه مطلب ...

دادگاه انقلاب و صلاحیت آن

با تخصصی شدن و تقسیم مراجع قضایی هر مرجع صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده ها را پیدا کرده است . بدین صورت پروسه دادرسی دقیق تر و تخصصی تر می باشد . یکی از انواع مراجع قضایی دادگاه انقلاب می باشد که در
ادامه مطلب ...

دادگاه نظامی و انواع آن

براساس قانون هر جرمی مستوجب مجازات است و همه افراد در صورتی که عمل خلاف قانون انجام دهند باید مجازات گردند یعنی زمانی که جرمی محقق می شود برای رسیدگی به جرم و مجازات مجرم یا مجرمین ، شاکی باید به
ادامه مطلب ...