Let’s travel together.
مرور برچسب

خرید سربازی خارج از کشور

قانون خرید خدمت سربازی ۱۴۰۰

قانون خرید خدمت سربازی در سال ۱۴۰۰چیست و آیا تصویب شده است؟ خرید خدمت سربازی موضوع پراهمیت جامعه مشمولان غایب است؛ راهکاری که داشت به فراموشی سپرده می‌شدکه با اعلام خبری ازسوی کمیسیون تلفیق بودجه،
ادامه مطلب ...