Let’s travel together.
مرور برچسب

حمایت خانواده

موارد صلاحیت دادگاه خانواده

دادگاه خانواده، یکی از دادگاه های اختصاصی بوده که صرفا توانایی این را دارد که به امور در صلاحیت خودش، رسیدگی نماید. اینکه دادگاه خانواده در چه مواردی دارای صلاحیت است، در قانون حمایت خانواده، مشخص
ادامه مطلب ...

سازمان و ساختار دادگاه خانواده

در نظام حقوقی کشور ایران ، اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی حقوقی است ، اما در طی سالهای اخیر و با توجه به گستردگی دعاوی حقوقی ، تنوع آنها و تعداد مراجعات بالای شهروندان به این دادگاه ،
ادامه مطلب ...