Let’s travel together.
مرور برچسب

حل اختلاف

موارد صدور رای در شورای حل اختلاف

مردم در کشور ما غالبا برای احقاق حقوقشان به فکر رفتن به دادگاه و ثبت شکایت می افتند . حجم زیاد مراجعه مردم به دادگاه ها سبب شد که قانون گذار مرجع حل اختلاف دیگری را ایجاد کند تا از تعداد پرونده های
ادامه مطلب ...

قانون شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف بر اساس اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شده اند . هدف از تشکیل این شوراها کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری می باشد که ماهیت
ادامه مطلب ...

شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی

شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی است که در راستای کاهش ارجاع پرونده ها به دادگاه طراحی و تاسیس شده است . بعد از تشکیل شوراها کم کم حوزه صلاحیت این نهاد گسترده تر شده و برای دستیابی به دادرسی آسان تر ،
ادامه مطلب ...

شورای حل اختلاف

شورا های حل اختلاف، به منظور کاهش تراکم امور دادگاه ها و رسیدگی سریع تر به دعاوی تشکیل شده اند. این شورا ها، از نهادی شبه قضایی، به نهادی قضایی تغییر پیدا کردند و صلاحیت آن ها گسترش یافت. این نهاد،
ادامه مطلب ...

فرق دادگاه با شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف با دادگاه از منظر صلاحیت و موضوع رسیدگی فرق دارند و شورای حل اختلاف صرفا به دعاوی رسیدگی می کند که طبق قانون در صلاحیت آن است . روند رسیدگی و دادرسی شورای حل اختلاف هرچند بر اساس
ادامه مطلب ...