Let’s travel together.
مرور برچسب

جرائم پزشکی

دادسرای ویژه جرائم پزشکی

دادسرا جایی است که به بررسی دلیل وقوع یک جرم ، دلایل اثبات آن و مجرم پرونده می پردازد . گاهی رسیدگی به برخی از جرائم با توجه به تخصصی بودن موضوع آن نیازمند رسیدگی افرادی است که در زمینه مربوطه
ادامه مطلب ...

مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکان

تخلفات پزشکان و جرائم پزشکی دامنه گسترده ای از جرائم است که از قصور پزشکان را تا اقدامات غیرقانونی پزشکان مثل طبابت بدون داشتن مدرک شامل می شود . شکایت از جرائم پزشکی می تواند در مراجع متفاوتی اقامه
ادامه مطلب ...