Let’s travel together.
مرور برچسب

بانک مرکزی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید
ادامه مطلب ...