Let’s travel together.
مرور برچسب

استعلام وکالتنامه میخک

سامانه میخک (تاک) وزارت امور خارجه

در این مقاله سامانه میخک (تاک) را معرفی می کنیم. مراحل تائید مدارک و صدور انواع وکالتنامه و خدمات کنسولی را آموزش خواهیم داد. لیست مدارک مورد نیاز را هم در ادامه به تفکیک موارد مشاهده می کنید.
ادامه مطلب ...