Let’s travel together.
مرور برچسب

ارائه دادخواست

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلافمصوب 1394,09,16 ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، تحت نظارت قوه
ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور، به این صورت است که دیوان، در مرحله تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه کیفری یک، رسیدگی شکلی می‌نماید. همچنین، دیوان، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی و
ادامه مطلب ...

دادگاه تجدید نظر چیست ؟

دادگاه تجدید نظر، از جمله مراجع قضایی بوده که در مرکز هر استان، وجود دارد و با هدف رسیدگی به آرایی که قابلیت تجدید نظر خواهی دارند و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته اند، تاسیس شده است. ساختار دادگاه
ادامه مطلب ...