Let’s travel together.
مرور برچسب

اجاره خانه

قانون تمدید اجاره در زمان کرونا

رییس جمهور(۸تیر ۱۳۹۹) از تصویب طرحی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور حمایت از مستاجران خبر داد، بر اساس این طرح کلیه قراردادهایی که از این تاریخ به پایان می رسیند به طور خودکار تمدید اجاره…
ادامه مطلب ...