Let’s travel together.
مرور برچسب

آلمان

کمک هزینه وکیل و دادگاه در آلمان

دولت هزینه‌های دادخواهی مرا میپردازد؟ به نقل از آقای وکیل بعضی اوقات لازم است که برای دفاع از حقوق خود در برابر اتهام‌ها در دادگاه در دفاع کنید. با این حال، دادخواهی و استخدام وکیل مدافع برای
ادامه مطلب ...