Let’s travel together.
مرور برچسب

آسیب‌شناسی

هیچ راهی نداریم جز اینکه در دقیقه ۹۰ شجاعانه دست به تحول بزنیم، انقلاب سوم اقتصادی است / حتی بیشتر…

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای اداره کشور با برجام یا بدون برجام دولت برنامه‌ریزی کرده است، گفت: دولت بنا بر کارهای بزرگ دارد و قیام سوم مردم اقتصادی است.
ادامه مطلب ...