http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing

املاک

آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی

آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی « در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي درخواست تعقيب نموده باشد ديگر موجبي براي اسقاط دعوي نيست » حكم شماره 2912-2/10/1337 از شعبه اول و پنجم ديوان عالي كشور در…