Browsing

ازدواج و طلاق

قانون مدنی – ازدواج و طلاق

ازدواج و طلاق قانون راجع به ازدواج ماده 1 - در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از…