http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing

قانون مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی از قانون مدنی کتاب اول - در اقرار باب اول - در شرایط اقرار ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر…

زنان و کودکان

زنان و کودکان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ماده1 - هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. ماده2 - این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می…

قانون مدنی – ازدواج و طلاق

ازدواج و طلاق قانون راجع به ازدواج ماده 1 - در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از…

امور حسبی و خانواده

امور حسبی و خانواده قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319 باب اول - در كليّات ماده 1- امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و…

روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 فصل اول - کليات ماده 1- هر محلي که براي سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود ، در صورتي که تصرف متصرف برحسب تراضي با موجر يا نمانيده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح…

قانون مدنی

تاریخچه قانون مدنی قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری : از ماده 956 تا 975 در ششم…