قرارداد نگهداري آسانسور

قرارداد نگهداري راهبري سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور ….

 به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنايت به صورتجلسه كميسيون مناقصه محدود / ترك تشريفات مناقصه / مناقصه عمومي مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم اين قرارداد طبق شرايط ذيل منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه تعهدات مندرج در آن مي‌باشند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.