قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

بسمه تعالی

قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

 ب منظور توسعه خدمات تحت شبکه و گسترش فعالیتهای الکترونیکی در بین سازمانها و ادارات دولتی و تحقق اهداف دولت الکترونیک این قرارداد بین شرکت ……………….. به مدیریت آقای ……………… و ……………………………………. به نمایندگی ……………………………… که در این قرارداد مشترک نامیده می شود به آدرس …………………………………………………………………….. منقعد می گردد.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.