تعهد نامه

بسمه تعالی
تعهد نامه

شرکت صنعتی ……………. تعهد می نماید که باسکول موضوع قرارداد منعقده فیمابین را ( شماره …………مورخ ……….) بدون دریافت هیچگونه هزینه و مخارج اضافی توسط کارشناس خود نصب و راه اندازی نماید و نصب و راه اندازی سیستم مذکور را به مدت دو سال گارانتی بنماید . آموزش اپراتورهای دستگاه در محل نصب نیز جزء لاینفک این تعهدنامه می باشد .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.