امور حسبی و خانواده

امور حسبی و خانواده

قانون امور حسبي

مصوب 2/4/1319

باب اول – در كليّات

ماده 1- امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد .

1-     در رسیدگی به موضوع امور حسبی دادگاهها نیاز نداردکه دو طرف با هم درگیر باشند ، یا بطور دقیق تر اینکه کسی که اطلاع می دهد خود شخصا ذینفع باشد ، یا اینکه طرفین با همدیگر اختلاف داشته باشند ، یعنی صرف اطلاع دادگاه از مووضع درخواست یکی از طرفین یا ذینفع یاد غیر ذینفع دادگاه باید به امور حسبی رسیدگی و نسبت به آن امور اقدام و تصمیم مناسبی اتخاذ کند . مثلا هر گاه ترکه صغیری توسط قیم یا دیگر وارث در حال حیف و میل شدن باشد ، عر یک از اشخاص از بستگان صغیر یا افراد عادی این موضوع را به دادگاه اطلاع دهند ، دادگاه باید نسبت به آن موضوع اقدام و تصمیم مناسبی اتخاذ نماید . یا اینکه برای گرفتن تصدیق اعضاء و وارث نیست ، صرف تقاضای وارث دادگاه باید نسبت به آن امور اقدام و تصیم مناسبی اتخاذ کند .

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.